Loading...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke Bawah

PENGENALAN

Sistem Semakan Maklumat Pandaftaran Majlis Daerah Pekan

iMDP online dibangunkan bagi memberikan perkhidmatan secara dalam talian bagi mencapai maklumat berkaitan Cukai Taksiran, Perlesenan, Sewaan Gerai dan Kompauan. Ini membolehkan penguna mengetahui maklumat terkini berkaitan dengan akaun yang berdaftar dengan penguna.

Selain daripada itu, Sebarang aduan atau pun cadangan boleh di maklumkan secara terus kepada pihak Majlis untuk tindakan dan semua tindakan akan terus dimaklumkan kepada pihak pengguna.

Kami berharap iMDP@online dapat memberikan perkhimatan dan keselesaan kepada pihak pengguna di Majlis Daerah Pekan.

Aplikasi Web
Semakan Online
Aplikasi Mobile
Geolokasi

Sistem iMDP@online

Sistem capaian online iMDP
Perakaunan

Maklumat Cukai

Cukai Taksiran

Hasil

Perlesenan

Keanggotaan

Hrms

Sewaan Gerai

Gerai

Pengurusan

Kompaun

kompaun